Aktuality
19. 01. 2021 - Webinář Skupinové edukace

Webinář skupinové edukace - zkušenosti OS Most

Zobrazit více


13. 12. 2020 - Rodičovské plány zahraniční inspirace

V záložce "pro odborníky" najdete překlady vzorových rodičovských plánů, které mohou sloužit jako zajímavá inspirace pro vaši praxi.

Zobrazit více


10. 11. 2020 - Pomůcky a odborné materiály

V sekcích "pro rodiče" a "pro odborníky" najdete další materiály, které vám mohou pomoci při organizování poradenství a edukace rodičů. 

Zobrazit více


26. 10. 2020 - Školení v Třebíči

Nejbližší termín školení v Třebíči (5. - 6. 11. 2020) byl s ohledem na platná protiepidemiologická opatření zrušen. Náhradní termín vám bude upřesněn ihned, kdy bude možné opět pořádat vzdělávací akce.

Zobrazit více


02. 10. 2020 - Nové materiály

V sekci „Pro rodiče“ a „Pro odborníky“ jsou vám k dispozici online verze edukačních materiálů.

Zobrazit více


25. 09. 2020 - Online setkání

V případě zájmu o konzultace, supervize, metodickou podporu nás kontaktujte na info@nidar.cz. Dle potřeby se domluvíme na formě a termínu online setkání.

Zobrazit více

Pro rodiče

Rozpad rodičovského vztahu je pro každého velkou zátěží. Pro dospělé i děti. Nejhorším následkem rozpadu rodičovského vztahu je narušení vztahu k jednomu nebo oběma rodičům. Metoda Sdíleného rodičovství může rodičům pomoci najít způsob uspořádání života, který zajistí stálou fyzickou, emocionální a sociální přítomnost obou rodičů v životě dítěte. Pomoci vám může brožurka, letáky a další materiály, které najdete ke stažení pod tímto textem. Případně se můžete s žádostí o odbornou pomoc obrátit přímo na vyškolené lektory Sdíleného rodičovství. V současné době je najdete V Brně, České Lípě, Děčíně, Táboře, Třebíči a Vsetíně.

Pro odborníky

Práce s rodiči v situaci rozpadu rodiny vyžaduje interdisciplinární spolupráci a včasnost. Program Sdíleného rodičovství se zaměřuje především na kvalifikovanou podporu rodičů prostřednictvím tištěných a online materiálů, individuální a skupinové edukace a strukturované poradenství při tvorbě či úpravě a revizi rodičovského plánu. Edukační materiály jsou vám k dispozici ke v online verzi stažení pod tímto textem. V případě zájmu o výcvik v metodě Sdíleného rodičovství nás kontaktuje na info@nidar.cz. Místa a termíny školení budou upřesněny po skončení nouzového stavu v sekci "Aktuality".

Regionální metodická centra

Pro zlepšení dostupnosti programu Sdíleného rodičovství vznikla dvě metodická centra. Jedná se o "Centrum Čechy" (Mgr. K. Svobodová, Bc. K. Svobodová, Mgr. M. Jarolímová, Mgr. M. Oktábcová) a "Centrum Morava a Slezsko" (PhDr. A. Plšková, PhDr. L. Skácelová).

Na vyškolené regionální koordinátory se mohou obracet soudy, orgány sociálně-právní ochrany dětí a sociální služby, které by měly zájem zavést metodu do své praxe.

V případě zájmu o spolupráci s "Metodickým centrem Čechy" se obracejte na email: metodickecentrumcechy@nidar.cz. M

áte-li zájem o spolupráci s "Metodickým centrem Morava a Slezsko" využijte email: metodickecentrummas@nidar.cz. V současné době poskytujeme pouze online konzultace.

Pro média

Projekt Sdíleného rodičovství byl zahájen v září roku 2019 a bude ukončen v srpnu 2021. Jeho cílem je proškolit interdisciplinární týmy vybraných okresních soudů v konkrétních metodách a postupech práce s rodiči v situaci rozpadu rodičovského vztahu. Prostřednictvím systematické práci s rodiči snižujeme negativní dopady rozvodu na vývoj dítěte. V současné době jsou proškoleny týmy pro oblast okresních soudů Brno – venkov, Česká Lípa, Děčín, Tábor, Třebíč, Vsetín. V případě zájmu o informace týkající se situace jednotlivých regionech či průběhu zavádění metody v praxi nás kontaktuje na info@nidar.cz.