Rodičovské plány zahraniční inspirace

V záložce "pro odborníky" najdete překlady vzorových rodičovských plánů. V některých jurisdikcích mají rodičovské plány charakter smlouvy obsahující obecné závazky chování a  kromě rodičů je svými podpisy stvrzují i svědci (může se jednat o poradenské pracovníky). Jinde se jedná spíše o strukturované dokumenty, které pomáhají zpřehlednit zajištění péče o děti po rozpadu rodičovského vztahu.  Uváděné příklady mohou být zajímavou inspirací pro vaši praxi.